Baza wiedzy

Core Recycler by Widennmann

logo wiedennmann.png      


Core-Recycler

 

Core-Recycler jest urządzeniem, które nie tylko zbiera wykorki i obrabia wykorki ale poprzez swoje zastosowanie kompletnie zmienia proces aeracji green.

 

Stosowanie:

1.       Najpierw piaskowanie ilością ok. 50 % normalnej dotychczasowo stosowanej dawki piasku

-          Piasek tworzy barierę, która szczególnie w wilgornych warunkach ułatwia pobieranie wykorków

-          Podczas procesu recyklingowania następuje przemieszanie świeżego sterylnego piasku z dotychczasowym piaskiem warstwy nośnej trawy

-          Na miękkie greeny i teesy po aeracji nie jest konieczne wjeżdżanie ciężkimi piaskarkami a co za tym idzie oszczędza nam to mozolną pracę wałowania po aeracji

 

2.Zabieg aeracji koreczkowej, nie ma ograniczeń w zakresie głębokości i grubości zastosowanych narzędzi

 

3. Proces recyklingu może rozpocząć się natychmiast po zabiegu aeracji. Przy bardzo mokrych wykorkach zaleca się odczekać ąz korki przeschną. Przy suchej pogodzie należy liczyć się z kurzem i mocnym pyleniem w czasie rozdrabniania wykorków

 

4. Prace końcowe tj. wczesanie / wszczotkowanie mixu piasku mogą rozpocząć się natychmiast. Ewentualne drobne resztki materiału organicznego zdmuchnąć dmuchawą.  

 

Oszczędności -  dzięki zastosowaniu Core Recyclera przy uwzględnieniu zaproponowanej technologii procesu:

 

1.       Piasek  - Oszczędności w ilości, zakupie, transporcie i wczesaniu

 

2.       Wykorki - Redukcja ilości i czasu poświęconego na ich transport, redukcja czasu                                                                                                                                                                                    pracy podczas zbierania szczególnie porównując do pracy ręcznej

 

3.       Środki odżywcze - Oszczędność w nakładach na nawożenie, gdyż środki odżywcze i życie   mirkobiologiczne z warstwy nośnej pozostają w murawie a nie są wywożone

4.       Zyski z greenfee - Dzięki szybszemu zadarnieniu otworów po aeracji na green i tee       maleją straty z wpływów z greenfee jeśli chodzi o upusty.  

 

 

32cb18a173efe588987196eb65a405c8.jpg

 

First Warsaw Golf jako pierwsze pole w Polsce może pochwalić się posiadaniem tej maszyny

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

STRI logo-171x116.jpg

 

 

Poniżej przetłumaczone badanie wykonane przez angielski instytut badawczy STRI

PODSUMOWANIE BADANIA

 

TEST SPRAWDZAJĄCY WPŁYW I DZIAŁANIE MASZYNY WIEDENMANN CORE RECYCLER NA GREENIE GOLFOWYM Z PODBUDOWĄ PIASKOWĄ

 

PRZEPROWADZONY PRZEZ DR CHRISTIANA SPRING, KIEROWNIK BADAŃ W STRI

 

 

CEL BADANIA

Celem tego eksperymentu było zbadanie efektów przy użyciu Core Recyclera na podstawowych obszarach szkoleniowych pól golfowych w porównaniu do tradycyjnych metod, takich jak wyciąganie wykorków  i stosowania materiału top-dressing.


METODOLOGIA

Core Recycler użyto do tego, aby zberać wykorki z trawnika oraz je zrecyklingować, po tym jak zostały one wyciągnięte aeratorem na greenie z podbudową piaskową w zakładzie badawczym STRI w Bingley w Wielkiej Brytanii, celem napowietrzenia warstwy nośnej.  Wpływ recyklingu wykorków porównano z obszarem, gdzie wykorki zebrano i usunięto ręcznie. Po zebraniu wykorków na całej powierzchni testowej wykonano top-dressing czystym piaskiem  (średnioziarnistym), aby wypełnić wszelkie pozostałe po aeracji drążonej otwory i przywrócić płaską powierzchnię badawczą. Podczas tego procesu zaprotokołowano  ilość piasku, który został użyty w każdej części.


Wpływ Core Recyclera oraz  konwencjonalnych zabiegów zbierania i usuwania wykorków oceniano mierząc jakość i barwę darni, wskaźnik chlorofilu, index wegetacji NDVI, odsetek aktywnych bakterii i grzybów, twardość warstwy górnej, zagęszczanie gleby i gładkość powierzchni. Dane analizowano stosując t-test w celu określenia, czy różnice między dwoma zabiegami mają znaczenie statystyczne na odpowiednich greenach.


GŁÓWNE WYNIKI

Znaleźliśmy następujące główne skutki oddziaływania Core Recyclera Wiedenmann w porównaniu do konwencjonalnego zbierania i usuwania wykorków:


• Przy zastosowaniu Core Recyclera pozostało tyle samo materiału organicznego, jak przy konwencjonalnym procesie zbierania i usuwania wykorków.

• Dzięki wykorzystaniu Recycler Core ilość materiału, który został zastosowany do top-dressingu zmniejszył się średnio o 40%.

• Na terenie gdzie stosowano Core Recyclera znacznie rzadziej wystąpowały choroby.

• Dzięki recycklingowi wykorków został w glebie znacznie większy odsetek aktywnych populacji bakteryjnych i grzybiczych

• Nie odnotowano jednoznacznego działania zabiegu  na głębokość penetracji, twardość powierzchniową i objętościową zawartość wody w glebie.

• Na darni greenów z podbudową piaskową z wysokim udziałem kostrzewy (> 85%  kostrzewa czerwona) zwiększył się stres dla źdźbła po zastosowaniu Core Recyclera, co pokazało się poprzez niewielkie przebarwienia trawy. Skutek ten został zniwelowany przez dostarczanie odpowiednich składników odżywczych.

• Korzyści zastosowania Core Recyclera były wyraźnie rozpoznawalne. W ramach racjonalnego programu pielęgnacji jest on bardzo przydatnym narzędziem w arsenale greenkeepra i opiekuna boiska.  


Pleśń śniegowa w natarciu

Pleśń śniegowa w natarciu

W trakcie ostatnich podróży zauważyłem intensywne porażenia trawników przez grzyby Microdochium nivale. (Pleśń śniegowa). Warto zastanowić się czy w odpowiednim okresie zadbaliśmy odpowiednio o nasze trawniki. Jeżeli nie to raczej trudno będzie w obecnych warunkach odpowiednio zabezpieczyć nasze pole boisko i „wiosenny widok” może być nieco przytłaczający.

pleśń śniegowa3

Poniżej opracowanie dr Marii Prończuk z IHAR w Radzikowie dostępne na stronach www więc pozwoliłem sobie o udostępnienie tak cennych informacji.

Zasoby IHAR w Raddzikowie:

„Pleśń śniegowa jest jedną z najgroźniejszych chorób traw w uprawach trawnikowych. Objawy choroby w postaci brązowych plam w darni wielkości 15-20 cm zaobserwować można wiosną każdego roku. Plamy czasem zlewają się, tworząc nieregularne place zamarłych roślin. Rano przy dużej wilgotności darni widoczna jest biało-różowa grzybnia patogena wokół uszkodzonej powierzchni. W dni słoneczne zaś obserwować można pomarańczowo zabarwione masy zarodników grzyba. Głównym sprawcą choroby w Polsce jest Microdochium nivale. W rejonach górskich i na północy Polski, gdzie śnieg dłużej zalega, uszkodzenia powodują również grzyby z rodzaju Typhula. Najbardziej podatne na pleśń są odmiany życicy trwatej oraz kostrzewy czerwonej i kostrzewy trzcinowej. Pleśń śniegowa najczęściej rozwija się pod śniegiem lub na granicy topniejącego śniegu. Wystąpienie pleśni na trawnikach nie jest tak silnie związane z pokrywą śniegu jak w uprawie na nasiona.

Objawy choroby, w postaci małych brązowych plam w darni pojawiać się mogą na trawnikach wysoko nawożonych azotem podczas chłodnej i wilgotnej pogody latem oraz jesienią zanim śnieg spadnie. Uszkodzone przez pleśń rośliny z trudem regenerują się po zimie, a zdarza się też, że taki trawnik musimy podsiać lub ponownie założyć.

Zapobieganie: usunąć zamarłe części traw przez wertykulację, ewentualne poprawić napowietrzenie gleby przez aerację, zadbać o kondycję traw przed zimą, a szczególnie o rozwój ich systemu korzeniowego. W tym celu należy unikać intensywnego nawożenia N we wrześniu, ważne by nawożenie azotowe powinno być zawsze uzupełniane odpowiednią dawką potasu, a nawożenie późno jesienne powinno zawierać jeszcze fosfor. Skosić nisko trawnik przed zimą, usunąć z trawnika opadające liście z drzew, unikać deptania trawnika przykrytego śniegiem.

pleśń śniegowa1

pleśń śniegowa2

Rys. 1a. Pleśń śniegowa - objawy wiosną

Rys. 1b. Pleśń śniegowa - objawy jesienią

Pozdrawia Piotr

Pielęgnacja a choroby traw

 

Ludzie, którzy z trawą mają do czynienia jedynie podczas chodzenia po niej lub urządzania grilla nie zdają sobie sprawy i zazwyczaj są w ciężkim szoku jeśli słyszą że trawa choruje. Trawa jak każdy inny żywy organizm narażona jest na szereg czynników zewnętrznych powodujących zaburzenia w procesie wzrostu. Najczęstsze stresy jakim poddawana jest trawa to stres temperaturowy, wodny, pokarmowy, stres związany z uszkadzaniem tkanki tj zbyt niskie koszenie, skaryfikacja, deptanie, wycieranie itd. Każde zaburzenie powodujące stres fizjologiczny sprzyja osłabieniu tkanek i w efekcie w niesprzyjających warunkach może prowadzić do infekcji komórek trawy poprzez patogeny (grzyby, wirusy, bakterie). Brak usuwania rosy czyli nadmiaru wilgoci z powierzchni trawy w momencie gdy trawa jest poddana stresom jest najszybszą drogą do infekcji i wystąpienia choroby.

 

Fot 1. Green zaatakowany przez chorobę w wyniku niedostatecznej uwagi i pielęgnacji


Dlatego niezwykle ważną rzeczą w nowoczesnym zarządzaniu murawami sportowymi jest zachowanie jak najlepszej zdrowotności trawy aby minimalizować możliwości infekcji. Oczywiście można stosować program bardzo intensywnych oprysków prewencyjnych, póki jeszcze w Polsce mamy dostęp do dość szerokiej gamy środków ochrony roślin, jednak mając na uwadze rachunek ekonomiczny oraz fakt, że niektóre środki są bardzo toksyczne dla nas samych podczas wykonywania oprysków jak również są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizów żyjących w glebie, które de facto dodatkowo działają hamująco na patogeny, myślę że należy w tej kwestii być bardzo ostrożnym. Nie można zapominać również, że stosowanie bez kontroli i odpowiednich kwalifikacji różnych fungicydów, szczególnie systemicznych może w krótkim czasie doprowadzić do wytworzenia odporności danego patogena na stosowany fungicyd i tym samym strzelamy sobie w kolano.

 

Jeśli wystąpią pierwsze objawy choroby i będziemy zmuszeni zastosować oprysk pamiętajcie aby wpierw:


- odpowiednio rozpoznać chorobę,

- dobrać odpowiedni środek ochrony roślin

- wyregulować opryskiwacz aby uzyskać planowany wydatek wody, przy chorobach grzybowych to ok 300 - 400 l cieczy na ha oraz właściwe dysze (oprysk drobnokroplisty)

- zastosować odpowiednią dawkę , skuteczną w zwalczaniu patogena (faza rozwojowa)

- pamiętać aby zmieniać substancje aktywne przy zwalczaniu choroby! nie wystarczy tylko zmienić nazwę preparatu(Amistar i Dobromir to ta sama substancja = strobilurina, Gwarant i Pilar-chlorotalonil to też to samo) należy zmieniać substancję aktywna a już idealnie by było gdyby zmienić grupę z której dana substancja pochodzi


Wolałbym nie myśleć co zrobi greenkpeer gdyby uodpornił na obiekcie patogena na np stobilurine i propikonazol, dwie najczęściej stosowane i najbardziej skuteczne substacje aktywne.

 

grasscomparisson_mycorrihizalfungi.jpg

Fot 2. Trawa z dużo mocniejszym korzeniem z zaszczepioną mikoryzą

 

Złotymi zasadami zintegrowanej ochrony roślin którymi powinniśmy się kierować to zapewnienie jak najlepszych warunków dla wzrostu trawy poprzez:


 

 • unikanie wszelkich stresów przez odpowiednie programy nawożenia!,

 • monitoring potrzeb wodnych murawy i odpowiednie dostarczanie wody,

 • koszenie na minimalna wysokość zgodnie z biologicznymi możliwościami danego gatunku czy odmiany

 • spójny program zabiegów pielęgnacyjnych (aeracja, wertykulacja, piaskowanie)

 • wzmacnianie systemu korzeniowego trawy

 • wzbogacanie życia biologicznego w glebie (stosowanie bakterii pożytecznych, alg, kwasów humusowych, grzybów pożytecznych)

 • stosowanie o ile możliwe odmian odpornych na choroby


 

Fot 3. Odpowiednio nawożony i pielęgnowany green wolny od chorób

 

Wyżej wymienione tematy bardziej szczegółowo będą omawiane w kolejnych artykułach

 

Tomasz Klimza


Gospodarowanie wodą na polu golfowym

hand-water-lacc-1540x866

Ręczne podlewanie zapewnia najbardziej oszczędne nawodnienie obszaru.

Zużycie wody na wielu polach golfowych, jest pod szczególnym nadzorem. Trawa naturalnie zużywa w obecnym okresie więcej wody na dobę, ze względu na długość dnia i panujące temperatury. Niektórzy budują na tym tezę, że dodatkowa dawka wody na green jest najlepszym sposobem na utrzymanie wysokiej jakości trawy. Czy jest tak naprawdę? Poniżej pięć punktów odnośnie gospodarki wodnej, które powinniśmy wiedzieć odnośnie obszaru green.

 1. 1.Woda kumuluje ciepło, dlatego ostrożnie z podlewaniem.

Rośliny potrzebują wody do schładzania i translokacji składników pokarmowych. Jednak musimy pamiętać że woda ma duże zdolności do magazynowania ciepła. Gdy większość kapilar jest wypełniona wodą cała warstwa wegetacyjna może się bardzo nagrzać i w języku potocznym korzenie się „gotują”. Musimy pamiętać, ze nadmiar wody jest tak samo szkodliwy jak jej brak.

 1. 2.Wysokie zasolenie (duża ilość NPK w glebie) może skutecznie ograniczyć pobieranie wody przez rośliny.

W wodzie często są rozpuszczone sole składników pokarmowych, przy odparowaniu wody z gleby stężenie soli w glebie może znacząco wzrosnąć, hamując pobieranie wody przez korzenie w skrajnych przypadkach woda wędruje z rośliny do gleby. Dlatego istotnym jest monitorowanie zasolenia gleby. Okresowe przelewnie profilu glebowego przemywa go z zawartych w min soli.

 1. 3.Upewnij się rankiem, że ilość w glebie wystarczy na cały dzień.

Najlepszy czas na podlewanie to wczesny poranek. Ten czas podlewania pozwala na maksymalne wnikanie wody do gleby (minimalne parowanie) jednocześnie zbijanie rosy i minimalny okres wilgotnego liścia (ograniczanie sprzyjających warunków dla patogenów). Trawa w ciągu dnia wykorzystuje wodę z gleby do kontrolowania temperatury. W ciągu dnia należy monitorować wilgotność gleby przy użyciu odpowiednich urządzeń.

 1. 4.Okresowe zraszanie trawy schładza rośliny i glebę na greenie.

Zraszanie green (NIE PODLEWANIE) jest praktyką polegającą na aplikacji niewielkiej ilości wody na powierzchnię green w celu obniżenia temperatury roślin i gleby. Woda w trakcie parowania pochłania znaczne ilości energii z otoczenia w trakcie parowania. Najlepsze efekty schładzania uzyskujemy poprzez zraszanie w połączeniu z cyrkulacją powietrza.

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=r4etgP9DIWc&;index=4&list=PLwj31x_xFLecVhPP1SW-VphP6abIXHUa-

 1. 5.Ręczne podlewanie nie jest marnotrawstwem wody, to znaczna oszczędność.

Wielu golfistów zastanawia się nad sensem ręcznego polewania green w przypadku zaawansowanych systemów irygacyjnych. Jednak uruchamianie zraszacza, który oblewa ponad 1000 m2 w celu nawodnienia przeschniętego breaku na greenie mija się z celem. Ręczne podlewanie zapewnia dawkowanie wody w miejscach, które tego potrzebują zapewniając najwyższej jakości warunki do gry bez zbędnego marnotrawstwa wody.

Teks tłumaczony ze stron USGA autor Pat Gross

Piotr Janusz

MAKROELEMENTY I MIKROELEMENTY w roślinie

 

Cykl krebsa.svg

 

MAKROELEMENTY I MIKROELEMENTY, funkcje w roślinie

   

AZOT

 

wzrost wegetacyjny całej rośliny / wybarwienie

obecny w aminokwasy, białka, kwasy, chlorofil, DNA

reakcje biochemiczne

FOSFOR

 

niemal wszystkie procesy biochemiczne (fotosynteza) jako nośnik energii ATP, ADP

indukuje rozwój systemu korzeniowego, kwitnienie i rozwój organów generatywnych,

transport związków organicznych przez błony komórkowe

POTAS

 

gospodarka wodna (wysokie temp.) i azotowa, reakcje biochemiczne synteza białek

transport asymilantów (kumulacja węglowodanów), jonów NO3, PO3-4

poprawia odporność na stresy (temp, susza, choroby, szkodniki) w nadmiarze jesienią powoduje zbytnie uwodnienie rośliny i pogorszenie zimowania.

WAPŃ

 

podział i wzrost komórek, stabilizacja ścian komórkowych.

udział w gospodarce wodnej

poprawia odporność na stresy (temp, susza, choroby, szkodniki).

MAGNEZ

 

składnik chlorofilu (fotosynteza), reakcje biochemiczne, transport asymilantów.

stabilizacja ścian komórkowych

wybarwienie rośliny

SIARKA

 

składnik aminokwasów, witamin i enzymów stymuluje wytwarzanie chlorofilu

poprawia odporność na stresy (temp, susza, choroby, szkodniki).

zwiększa wykorzystanie azotu.

ŻELAZO

 

udział w syntezie chlorofilu

udział w przemianach azotu (redukcja azotanów i azotynów).

udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych (fotosynteza i oddychanie).

   

KRZEM

 

synteza tkanki mechanicznej (wzmocnienie ścian komórkowych) a tym samym podniesienie odporności na więszość stresów biotycznych i abitycznych).

poprawia pobieranie z gleby: azotu, magnezu, wapnia i mikroelementów.

transport asymilantów (kumulacja węglowodanów).

BOR

 

udział w syntezie i transporcie cukrów, rozwój organów generatywnych.

stymuluje prawidłowy rozwój stożków wzrostu pędów i korzeni.

regulacja gospodarki wodnej i pobieranie składników pokarmowych.

MIEDŹ

 

reguluje wzrost i rozwój tkanek w szczególności przewodzących i je wzmacnia.

udział w syntezie białek, aktywizacja enzymów i hormonów roślinnych.

podnoszenie odporności na choroby grzybowe i bakteryjne.

Mangan

 

większość reakcji metabolicznych (białka, cukry, tłuszcze), synteza witaminy C

udział w procesach fotosyntezy i oddychania, stabilizacja chlorofilu.

podnosi zimotrwałość i odporność na choroby.

MOLIBDEN

 

udzaił w przemianach azotu i fosforu

korzystnie wpływa na procesy fotosyntezy i tworzenie chlorofilu

zwiększa zimotrwałość

CYNK

 

bierze udział w syntezie auksyn (hormony wzrostu), aktywuje enzymy i hormony komórkowe, uczestniczy w metabolizmie białek i cukrów.

poprawia wykorzystanie nawożenia azotowego

podnosi zimotrwałość i odporność na choroby.

   
 

Piotr Janusz

 

+48 661 296 796

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Pierwsi greenkeeperzy

Czy zastawnawialiście się kiedy właściwie powstał zawód greenkeepra?? 

W księgach archiwalnych Aberdeen Golf Links z roku 1820 istnieje wzmianka o tym, że klub zgodził się płacić 4 funty szterlingi rocznie dla Alexandra Monroe za "opiekę nad linksami". Monroe musiał wykazywać szczególna uwagę na utrzymanie dołków we właściwym stanie. Dwa lata później jego pensja zmalała do 3 funtów rocznie (powód nieznany). 

Warto zwrócić uwagę, że prawidłową nazwą jest słowo "greenkeeper" a nie "greenskeeper" gdyż historycznie nazwa "green" odnosiła się do całego terenu pola golfowego a nie tylko miejsca z dołkiem i flagą czyli obecnego putting green.

Old Tom Morris

Rys 1. Old Tom Morris

Także opiekowanie się "green" i profesja greenkeepera miała swój początek. Bardzo często pierwsi PRO zostawali greenkeeperami.  Tak było w przypadku gentelmana nazywającego się Old Tom Morris 4 krotnego zwyciezcy British Open wciąż uważanego za wielkiego człowieka golfa.  Morris na początku lat 50 XIX wieku został zatrudniony w klubie Prestwick Golf Club gdzie zaprojektował, rozplanował i utrzymywał pole. Nastepnie został greenkeeperem St Andrews w 1865 gdzie akurat stan pola był fatalny. Miał za zadanie poszerzanie fairway, powiększanie green, wprowadzanie technik greenkeeperskich rozwiniętych w Prestwick,  wybudowanie 2 nowych green (dołek 1 i 18) i utrzymanie hazardów.  Pozostał na tej pozycji do 1904 roku. Morris miał dwie zasady utrzymania trawy:

1. "Mair saund Honeyman"  - czyli jego ciągłe powtarzanie do asystenta Honeymana aby aplikował więcej piasku na green, tee, i fairway gdyż wg niego piaskowanie było potrzebne aby "zachować charakter trawy"

2. "Nay Sunday play" - czyli nie ma gry w niedziele , trawa potrzebuje odpoczynku mimo iż gracze nie potrzebują

Do dnia dzisiejszego na nie ma gry na Old Course w niedziele za wyjątkiem turnieju British Open

first reel mower

Rys 2. Pierwsza kosiarka wrzecionowa rok 1830. Projekt: Edwin Budding 

  TK

Pomiar prędkości GOLF GREEN

 

indeks1


Wyposarzenie:

 1. 1.Stimpmeter
 2. 2.Trzy piłki golfowe
 3. 3.Trzy tees
 4. 4.Taśma do pomiaru 5-cio metrowa ( 1 stopa = 12 cali = 30,48 cm)

Krok 1  

wybieramy stosunkowo płaski obszar green o średnicy około 3-4 metry. Prostym sposobem jest umieszczenie piłki na leżącym na greenie stimpie, na znacznych przechyłach piłka ucieka bardzo szybko.

indeks3

Krok 2

                Umieszczamy tee w miejscy gdzie stimp jest oparty o green jako miejsce startowe. Umieszczamy piłkę na przyrządzie i podnosimy go powoli do góry przy przechyleniu 20 stopni, piłka powinna wypaść z wyżłobienia, od tego momentu trzymamy stimpa stabilnie aż piłka wpadnie na green.

indeks

Krok 3

                Powtarzamy to z kolejnymi piłkami, odległość pomiędzy nimi nie powinna wynosić więcej niż 20 cm. Jeżeli odległość pomiędzy piłkami jest większa oznacza to że użycie stimpa było niedokładne i należy powtórzyć krok nr 2.

                Kiedy osiągniemy pożądane skupienie piłek 2 tee zaznaczamy średnią odległość z trzech piłek jaka został uzyskana. Dystans pomiędzy tee nr 1 i tee nr 2 oznaczamy jako pierwszy pomiar = S     (S1)

indeks2

Krok 4

                Powtarzamy krok nr 2 używając tee nr jako punkt startowy, dokonujemy pomiaru drugiej próby w przeciwnym kierunku S.    (S2)

Krok 5 mierzymy odległości 1 i 2 w przeliczeniu na stopy.

Obliczany prędkość green korzystając ze wzoru

GS=

2xS1xS2
S1+S2

images5

Boisko Piłkarskie - Wymiary

Od marca 2008 roku FIFA ustanowiła wymiary boisk 105x68, plus rekomendowane 2 - 3 merty za liniami bocznymi oraz kolejne 3 - 5 metrów za liniami końcowymi.

Powierzchnia samego boiska to 7 140 metrów kwadratowych, natomiast całej powierzchni murawy to około 8 000 metrów kwadratowych.

Dwie krótsze linie nazywają się liniami końcowymi przy czym odcinek między słupkami – linią bramkową, natomiast dwie dłuższe – liniami bocznymi. Po przeciwległych stronach pola gry, na środku linii bramkowych, ustawione są bramki o szerokości między wewnętrznymi krawędziami słupków 7,32 m i wysokości dolnej krawędzi poprzeczki od podłoża 2,44 m.

450px-Football field

Zawody są rozgrywane piłką, która powinna mieć obwód nie mniejszy niż 68 cm i nie większy niż 70 cm, a jej masa powinna wynosić od 410 do 450 gramów. Przy rozpoczęciu zawodów ciśnienie powietrza we wnętrzu piłki musi wynosić od 0,6 do 1,1 atmosfery.

Użytkowanie pola golfowego w okresie zimowym.

Użytkowanie pola golfowego w okresie zimowym.

Wszyscy wiemy, że pogoda zmienną i kapryśną jest, jednak od czasu do czasu pozwala na grę w golfa w miesiącach, które z założenia nie są przeznaczone na grę w golfa. Prośba do wszystkich uczestników Konferencji PSG o przygotowanie się do dyskusji na temat czy korzystamy z pola golfowego w okresie zimowym, jeśli tak to jakie warunki muszą być spełnione by pole golfowe było otwarte w okresie tzw. Pauzy zimowej?

 

 

 jak widać na załączonej fotce nie zawsze wszystko jest OKI.

Pozdrawiam i zapraszam serdecznie

Piotr


Bętkowski Service

 

Centrala firmy:
32-415 Raciechowice 243
tel. /12/ 271 59 80

Oddział Kraków- Libertów
30-444 Libertów,
ul. Góra Libertowska 28

email: biuro@betkowski.pl
www.betkowski.pl

Sibelco

ul.Bukowska 2

32-332 Bukowno, Poland


Tel:       +48 32 745 11 47

Mobile:  +48 504 303 304

E-mail:   justyna.folwarczny@sibelco.com


www.sibelco.eu


JOHN DEERE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Orzechowa 1
Jelonek k/Poznania
62-002 Suchy Las

www.johndeere.pl

PUH "POLGER-KIDO" Krzysztof i Róża Kido,
Maciej Krawczewski s.c.

ul. Zamkowa 3
76-200 Słupsk

tel. 59 8422455
e-mail: biuro@polger-kido.pl
www.polger-kido.pl

BONITA HAH Sp. z o.o. Sp.k.
Stary Rynek 76
61-772 Poznań

tel. 61/ 852 32 84
fax. 61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.net.pl

www.bonita.net.pl

BARENBRUG POLSKA Sp. z o. o.
ul. Sowia 15 
62-080 Tarnowo Podgórne

tel. +48 61 816 41 33,34
fax. +48 61 814 63 05
mobile +48 668 18 96 29
www.barenbrug.pl

Hein Sp. z o.o.
Miszewo 78 
80-297 Banino

tel.: +48586851994
mobile: +48509107107
info@jd-hein.pl
www.jd-hein.pl

PERROT-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Józefa Kreta 2
43-450 Ustroń

tel.: 033 85 75 105 lub 604 613 220
fax:033 85 75 104
e-mail: dedio@perrot.pl
www.perrot.pl

ProGrasS Polska Sp. z o. o.
Trzciana 234
32-733 Trzciana

tel. +48 12 378 48 40
fax +48 12 378 48 41
info@prograss.pl
www.prograss.pl
www.kioti.pl

Elkner Service Rafał Elkner
Pamiętna 15E 
96-100 Skierniewice

tel.  46 834-92-55
e-mail: elkner@elkner.pl
www.elkner.pl
www.trawnik.pl

 

Perfetto

ul. Głogowska 346
60-004 Poznań

Telefon: +48 61 82 08 416
Faks: +48 61 82 58 530

E-mail: biuro@perfetto.com.pl

www.perfetto.com.pl

Kontakt z PSG

Prezes Zarządu Tomasz Klimza

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

+48 663303347, 

 

Vice-Prezes Bartosz Bychowski  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

+48 512130280

 

Sekretarz Piotr Janusz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

+48 661296796

Patronat medialny

logo-bis topgolf