Baza wiedzy

Core Recycler by Widennmann

logo wiedennmann.png      


Core-Recycler

 

Core-Recycler jest urządzeniem, które nie tylko zbiera wykorki i obrabia wykorki ale poprzez swoje zastosowanie kompletnie zmienia proces aeracji green.

 

Stosowanie:

1.       Najpierw piaskowanie ilością ok. 50 % normalnej dotychczasowo stosowanej dawki piasku

-          Piasek tworzy barierę, która szczególnie w wilgornych warunkach ułatwia pobieranie wykorków

-          Podczas procesu recyklingowania następuje przemieszanie świeżego sterylnego piasku z dotychczasowym piaskiem warstwy nośnej trawy

-          Na miękkie greeny i teesy po aeracji nie jest konieczne wjeżdżanie ciężkimi piaskarkami a co za tym idzie oszczędza nam to mozolną pracę wałowania po aeracji

 

2.Zabieg aeracji koreczkowej, nie ma ograniczeń w zakresie głębokości i grubości zastosowanych narzędzi

 

3. Proces recyklingu może rozpocząć się natychmiast po zabiegu aeracji. Przy bardzo mokrych wykorkach zaleca się odczekać ąz korki przeschną. Przy suchej pogodzie należy liczyć się z kurzem i mocnym pyleniem w czasie rozdrabniania wykorków

 

4. Prace końcowe tj. wczesanie / wszczotkowanie mixu piasku mogą rozpocząć się natychmiast. Ewentualne drobne resztki materiału organicznego zdmuchnąć dmuchawą.  

 

Oszczędności -  dzięki zastosowaniu Core Recyclera przy uwzględnieniu zaproponowanej technologii procesu:

 

1.       Piasek  - Oszczędności w ilości, zakupie, transporcie i wczesaniu

 

2.       Wykorki - Redukcja ilości i czasu poświęconego na ich transport, redukcja czasu                                                                                                                                                                                    pracy podczas zbierania szczególnie porównując do pracy ręcznej

 

3.       Środki odżywcze - Oszczędność w nakładach na nawożenie, gdyż środki odżywcze i życie   mirkobiologiczne z warstwy nośnej pozostają w murawie a nie są wywożone

4.       Zyski z greenfee - Dzięki szybszemu zadarnieniu otworów po aeracji na green i tee       maleją straty z wpływów z greenfee jeśli chodzi o upusty.  

 

 

32cb18a173efe588987196eb65a405c8.jpg

 

First Warsaw Golf jako pierwsze pole w Polsce może pochwalić się posiadaniem tej maszyny

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

STRI logo-171x116.jpg

 

 

Poniżej przetłumaczone badanie wykonane przez angielski instytut badawczy STRI

PODSUMOWANIE BADANIA

 

TEST SPRAWDZAJĄCY WPŁYW I DZIAŁANIE MASZYNY WIEDENMANN CORE RECYCLER NA GREENIE GOLFOWYM Z PODBUDOWĄ PIASKOWĄ

 

PRZEPROWADZONY PRZEZ DR CHRISTIANA SPRING, KIEROWNIK BADAŃ W STRI

 

 

CEL BADANIA

Celem tego eksperymentu było zbadanie efektów przy użyciu Core Recyclera na podstawowych obszarach szkoleniowych pól golfowych w porównaniu do tradycyjnych metod, takich jak wyciąganie wykorków  i stosowania materiału top-dressing.


METODOLOGIA

Core Recycler użyto do tego, aby zberać wykorki z trawnika oraz je zrecyklingować, po tym jak zostały one wyciągnięte aeratorem na greenie z podbudową piaskową w zakładzie badawczym STRI w Bingley w Wielkiej Brytanii, celem napowietrzenia warstwy nośnej.  Wpływ recyklingu wykorków porównano z obszarem, gdzie wykorki zebrano i usunięto ręcznie. Po zebraniu wykorków na całej powierzchni testowej wykonano top-dressing czystym piaskiem  (średnioziarnistym), aby wypełnić wszelkie pozostałe po aeracji drążonej otwory i przywrócić płaską powierzchnię badawczą. Podczas tego procesu zaprotokołowano  ilość piasku, który został użyty w każdej części.


Wpływ Core Recyclera oraz  konwencjonalnych zabiegów zbierania i usuwania wykorków oceniano mierząc jakość i barwę darni, wskaźnik chlorofilu, index wegetacji NDVI, odsetek aktywnych bakterii i grzybów, twardość warstwy górnej, zagęszczanie gleby i gładkość powierzchni. Dane analizowano stosując t-test w celu określenia, czy różnice między dwoma zabiegami mają znaczenie statystyczne na odpowiednich greenach.


GŁÓWNE WYNIKI

Znaleźliśmy następujące główne skutki oddziaływania Core Recyclera Wiedenmann w porównaniu do konwencjonalnego zbierania i usuwania wykorków:


• Przy zastosowaniu Core Recyclera pozostało tyle samo materiału organicznego, jak przy konwencjonalnym procesie zbierania i usuwania wykorków.

• Dzięki wykorzystaniu Recycler Core ilość materiału, który został zastosowany do top-dressingu zmniejszył się średnio o 40%.

• Na terenie gdzie stosowano Core Recyclera znacznie rzadziej wystąpowały choroby.

• Dzięki recycklingowi wykorków został w glebie znacznie większy odsetek aktywnych populacji bakteryjnych i grzybiczych

• Nie odnotowano jednoznacznego działania zabiegu  na głębokość penetracji, twardość powierzchniową i objętościową zawartość wody w glebie.

• Na darni greenów z podbudową piaskową z wysokim udziałem kostrzewy (> 85%  kostrzewa czerwona) zwiększył się stres dla źdźbła po zastosowaniu Core Recyclera, co pokazało się poprzez niewielkie przebarwienia trawy. Skutek ten został zniwelowany przez dostarczanie odpowiednich składników odżywczych.

• Korzyści zastosowania Core Recyclera były wyraźnie rozpoznawalne. W ramach racjonalnego programu pielęgnacji jest on bardzo przydatnym narzędziem w arsenale greenkeepra i opiekuna boiska.  


Pielęgnacja a choroby traw

 

Ludzie, którzy z trawą mają do czynienia jedynie podczas chodzenia po niej lub urządzania grilla nie zdają sobie sprawy i zazwyczaj są w ciężkim szoku jeśli słyszą że trawa choruje. Trawa jak każdy inny żywy organizm narażona jest na szereg czynników zewnętrznych powodujących zaburzenia w procesie wzrostu. Najczęstsze stresy jakim poddawana jest trawa to stres temperaturowy, wodny, pokarmowy, stres związany z uszkadzaniem tkanki tj zbyt niskie koszenie, skaryfikacja, deptanie, wycieranie itd. Każde zaburzenie powodujące stres fizjologiczny sprzyja osłabieniu tkanek i w efekcie w niesprzyjających warunkach może prowadzić do infekcji komórek trawy poprzez patogeny (grzyby, wirusy, bakterie). Brak usuwania rosy czyli nadmiaru wilgoci z powierzchni trawy w momencie gdy trawa jest poddana stresom jest najszybszą drogą do infekcji i wystąpienia choroby.

 

Fot 1. Green zaatakowany przez chorobę w wyniku niedostatecznej uwagi i pielęgnacji


Dlatego niezwykle ważną rzeczą w nowoczesnym zarządzaniu murawami sportowymi jest zachowanie jak najlepszej zdrowotności trawy aby minimalizować możliwości infekcji. Oczywiście można stosować program bardzo intensywnych oprysków prewencyjnych, póki jeszcze w Polsce mamy dostęp do dość szerokiej gamy środków ochrony roślin, jednak mając na uwadze rachunek ekonomiczny oraz fakt, że niektóre środki są bardzo toksyczne dla nas samych podczas wykonywania oprysków jak również są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizów żyjących w glebie, które de facto dodatkowo działają hamująco na patogeny, myślę że należy w tej kwestii być bardzo ostrożnym. Nie można zapominać również, że stosowanie bez kontroli i odpowiednich kwalifikacji różnych fungicydów, szczególnie systemicznych może w krótkim czasie doprowadzić do wytworzenia odporności danego patogena na stosowany fungicyd i tym samym strzelamy sobie w kolano.

 

Jeśli wystąpią pierwsze objawy choroby i będziemy zmuszeni zastosować oprysk pamiętajcie aby wpierw:


- odpowiednio rozpoznać chorobę,

- dobrać odpowiedni środek ochrony roślin

- wyregulować opryskiwacz aby uzyskać planowany wydatek wody, przy chorobach grzybowych to ok 300 - 400 l cieczy na ha oraz właściwe dysze (oprysk drobnokroplisty)

- zastosować odpowiednią dawkę , skuteczną w zwalczaniu patogena (faza rozwojowa)

- pamiętać aby zmieniać substancje aktywne przy zwalczaniu choroby! nie wystarczy tylko zmienić nazwę preparatu(Amistar i Dobromir to ta sama substancja = strobilurina, Gwarant i Pilar-chlorotalonil to też to samo) należy zmieniać substancję aktywna a już idealnie by było gdyby zmienić grupę z której dana substancja pochodzi


Wolałbym nie myśleć co zrobi greenkpeer gdyby uodpornił na obiekcie patogena na np stobilurine i propikonazol, dwie najczęściej stosowane i najbardziej skuteczne substacje aktywne.

 

grasscomparisson_mycorrihizalfungi.jpg

Fot 2. Trawa z dużo mocniejszym korzeniem z zaszczepioną mikoryzą

 

Złotymi zasadami zintegrowanej ochrony roślin którymi powinniśmy się kierować to zapewnienie jak najlepszych warunków dla wzrostu trawy poprzez:


 

 • unikanie wszelkich stresów przez odpowiednie programy nawożenia!,

 • monitoring potrzeb wodnych murawy i odpowiednie dostarczanie wody,

 • koszenie na minimalna wysokość zgodnie z biologicznymi możliwościami danego gatunku czy odmiany

 • spójny program zabiegów pielęgnacyjnych (aeracja, wertykulacja, piaskowanie)

 • wzmacnianie systemu korzeniowego trawy

 • wzbogacanie życia biologicznego w glebie (stosowanie bakterii pożytecznych, alg, kwasów humusowych, grzybów pożytecznych)

 • stosowanie o ile możliwe odmian odpornych na choroby


 

Fot 3. Odpowiednio nawożony i pielęgnowany green wolny od chorób

 

Wyżej wymienione tematy bardziej szczegółowo będą omawiane w kolejnych artykułach

 

Tomasz Klimza


Gospodarowanie wodą na polu golfowym

hand-water-lacc-1540x866

Ręczne podlewanie zapewnia najbardziej oszczędne nawodnienie obszaru.

Zużycie wody na wielu polach golfowych, jest pod szczególnym nadzorem. Trawa naturalnie zużywa w obecnym okresie więcej wody na dobę, ze względu na długość dnia i panujące temperatury. Niektórzy budują na tym tezę, że dodatkowa dawka wody na green jest najlepszym sposobem na utrzymanie wysokiej jakości trawy. Czy jest tak naprawdę? Poniżej pięć punktów odnośnie gospodarki wodnej, które powinniśmy wiedzieć odnośnie obszaru green.

 1. 1.Woda kumuluje ciepło, dlatego ostrożnie z podlewaniem.

Rośliny potrzebują wody do schładzania i translokacji składników pokarmowych. Jednak musimy pamiętać że woda ma duże zdolności do magazynowania ciepła. Gdy większość kapilar jest wypełniona wodą cała warstwa wegetacyjna może się bardzo nagrzać i w języku potocznym korzenie się „gotują”. Musimy pamiętać, ze nadmiar wody jest tak samo szkodliwy jak jej brak.

 1. 2.Wysokie zasolenie (duża ilość NPK w glebie) może skutecznie ograniczyć pobieranie wody przez rośliny.

W wodzie często są rozpuszczone sole składników pokarmowych, przy odparowaniu wody z gleby stężenie soli w glebie może znacząco wzrosnąć, hamując pobieranie wody przez korzenie w skrajnych przypadkach woda wędruje z rośliny do gleby. Dlatego istotnym jest monitorowanie zasolenia gleby. Okresowe przelewnie profilu glebowego przemywa go z zawartych w min soli.

 1. 3.Upewnij się rankiem, że ilość w glebie wystarczy na cały dzień.

Najlepszy czas na podlewanie to wczesny poranek. Ten czas podlewania pozwala na maksymalne wnikanie wody do gleby (minimalne parowanie) jednocześnie zbijanie rosy i minimalny okres wilgotnego liścia (ograniczanie sprzyjających warunków dla patogenów). Trawa w ciągu dnia wykorzystuje wodę z gleby do kontrolowania temperatury. W ciągu dnia należy monitorować wilgotność gleby przy użyciu odpowiednich urządzeń.

 1. 4.Okresowe zraszanie trawy schładza rośliny i glebę na greenie.

Zraszanie green (NIE PODLEWANIE) jest praktyką polegającą na aplikacji niewielkiej ilości wody na powierzchnię green w celu obniżenia temperatury roślin i gleby. Woda w trakcie parowania pochłania znaczne ilości energii z otoczenia w trakcie parowania. Najlepsze efekty schładzania uzyskujemy poprzez zraszanie w połączeniu z cyrkulacją powietrza.

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=r4etgP9DIWc&;index=4&list=PLwj31x_xFLecVhPP1SW-VphP6abIXHUa-

 1. 5.Ręczne podlewanie nie jest marnotrawstwem wody, to znaczna oszczędność.

Wielu golfistów zastanawia się nad sensem ręcznego polewania green w przypadku zaawansowanych systemów irygacyjnych. Jednak uruchamianie zraszacza, który oblewa ponad 1000 m2 w celu nawodnienia przeschniętego breaku na greenie mija się z celem. Ręczne podlewanie zapewnia dawkowanie wody w miejscach, które tego potrzebują zapewniając najwyższej jakości warunki do gry bez zbędnego marnotrawstwa wody.

Teks tłumaczony ze stron USGA autor Pat Gross

Piotr Janusz

MAKROELEMENTY I MIKROELEMENTY w roślinie

 

Cykl krebsa.svg

 

MAKROELEMENTY I MIKROELEMENTY, funkcje w roślinie

   

AZOT

 

wzrost wegetacyjny całej rośliny / wybarwienie

obecny w aminokwasy, białka, kwasy, chlorofil, DNA

reakcje biochemiczne

FOSFOR

 

niemal wszystkie procesy biochemiczne (fotosynteza) jako nośnik energii ATP, ADP

indukuje rozwój systemu korzeniowego, kwitnienie i rozwój organów generatywnych,

transport związków organicznych przez błony komórkowe

POTAS

 

gospodarka wodna (wysokie temp.) i azotowa, reakcje biochemiczne synteza białek

transport asymilantów (kumulacja węglowodanów), jonów NO3, PO3-4

poprawia odporność na stresy (temp, susza, choroby, szkodniki) w nadmiarze jesienią powoduje zbytnie uwodnienie rośliny i pogorszenie zimowania.

WAPŃ

 

podział i wzrost komórek, stabilizacja ścian komórkowych.

udział w gospodarce wodnej

poprawia odporność na stresy (temp, susza, choroby, szkodniki).

MAGNEZ

 

składnik chlorofilu (fotosynteza), reakcje biochemiczne, transport asymilantów.

stabilizacja ścian komórkowych

wybarwienie rośliny

SIARKA

 

składnik aminokwasów, witamin i enzymów stymuluje wytwarzanie chlorofilu

poprawia odporność na stresy (temp, susza, choroby, szkodniki).

zwiększa wykorzystanie azotu.

ŻELAZO

 

udział w syntezie chlorofilu

udział w przemianach azotu (redukcja azotanów i azotynów).

udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych (fotosynteza i oddychanie).

   

KRZEM

 

synteza tkanki mechanicznej (wzmocnienie ścian komórkowych) a tym samym podniesienie odporności na więszość stresów biotycznych i abitycznych).

poprawia pobieranie z gleby: azotu, magnezu, wapnia i mikroelementów.

transport asymilantów (kumulacja węglowodanów).

BOR

 

udział w syntezie i transporcie cukrów, rozwój organów generatywnych.

stymuluje prawidłowy rozwój stożków wzrostu pędów i korzeni.

regulacja gospodarki wodnej i pobieranie składników pokarmowych.

MIEDŹ

 

reguluje wzrost i rozwój tkanek w szczególności przewodzących i je wzmacnia.

udział w syntezie białek, aktywizacja enzymów i hormonów roślinnych.

podnoszenie odporności na choroby grzybowe i bakteryjne.

Mangan

 

większość reakcji metabolicznych (białka, cukry, tłuszcze), synteza witaminy C

udział w procesach fotosyntezy i oddychania, stabilizacja chlorofilu.

podnosi zimotrwałość i odporność na choroby.

MOLIBDEN

 

udzaił w przemianach azotu i fosforu

korzystnie wpływa na procesy fotosyntezy i tworzenie chlorofilu

zwiększa zimotrwałość

CYNK

 

bierze udział w syntezie auksyn (hormony wzrostu), aktywuje enzymy i hormony komórkowe, uczestniczy w metabolizmie białek i cukrów.

poprawia wykorzystanie nawożenia azotowego

podnosi zimotrwałość i odporność na choroby.

   
 

Piotr Janusz

 

+48 661 296 796

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Pierwsi greenkeeperzy

Czy zastawnawialiście się kiedy właściwie powstał zawód greenkeepra?? 

W księgach archiwalnych Aberdeen Golf Links z roku 1820 istnieje wzmianka o tym, że klub zgodził się płacić 4 funty szterlingi rocznie dla Alexandra Monroe za "opiekę nad linksami". Monroe musiał wykazywać szczególna uwagę na utrzymanie dołków we właściwym stanie. Dwa lata później jego pensja zmalała do 3 funtów rocznie (powód nieznany). 

Warto zwrócić uwagę, że prawidłową nazwą jest słowo "greenkeeper" a nie "greenskeeper" gdyż historycznie nazwa "green" odnosiła się do całego terenu pola golfowego a nie tylko miejsca z dołkiem i flagą czyli obecnego putting green.

Old Tom Morris

Rys 1. Old Tom Morris

Także opiekowanie się "green" i profesja greenkeepera miała swój początek. Bardzo często pierwsi PRO zostawali greenkeeperami.  Tak było w przypadku gentelmana nazywającego się Old Tom Morris 4 krotnego zwyciezcy British Open wciąż uważanego za wielkiego człowieka golfa.  Morris na początku lat 50 XIX wieku został zatrudniony w klubie Prestwick Golf Club gdzie zaprojektował, rozplanował i utrzymywał pole. Nastepnie został greenkeeperem St Andrews w 1865 gdzie akurat stan pola był fatalny. Miał za zadanie poszerzanie fairway, powiększanie green, wprowadzanie technik greenkeeperskich rozwiniętych w Prestwick,  wybudowanie 2 nowych green (dołek 1 i 18) i utrzymanie hazardów.  Pozostał na tej pozycji do 1904 roku. Morris miał dwie zasady utrzymania trawy:

1. "Mair saund Honeyman"  - czyli jego ciągłe powtarzanie do asystenta Honeymana aby aplikował więcej piasku na green, tee, i fairway gdyż wg niego piaskowanie było potrzebne aby "zachować charakter trawy"

2. "Nay Sunday play" - czyli nie ma gry w niedziele , trawa potrzebuje odpoczynku mimo iż gracze nie potrzebują

Do dnia dzisiejszego na nie ma gry na Old Course w niedziele za wyjątkiem turnieju British Open

first reel mower

Rys 2. Pierwsza kosiarka wrzecionowa rok 1830. Projekt: Edwin Budding 

  TK

Kontakt z PSG

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów
13-100 Nidzica; ul. Kopernika 3/8

 

Prezes Zarządu

Tomasz Klimza ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

tel. 663 303 347, 

 

Vice-Prezes

Bartosz BychowskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

tel. 512 130 280

 

Sekretarz

Piotr Janusz; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 661 296 796

 

deere elkner barenbrug hein
bonita polger prograss perrot
perfetto sibelco logo betkowski logo 2

Patronat medialny

logo-bis topgolf