Kontakt z PSG

Prezes Zarządu Grzegorz Szulczyński

prezes.psg@gmail.com
+48 605 698 045

Vice-Prezes Bartosz Bychowski

vice.psg@gmail.com
+48 512130280

Sekretarz Piotr Janusz

sekretarz.psg@gmail.com
+48 661296796

Kontakt ze stowarzyszeniem