Kontakt z PSG

Prezes ZarządU robert łataś

prezes.psg@gmail.com

Vice-Prezes Rafał Chwalisz

Sekretarz Piotr Janusz

sekretarz.psg@gmail.com

Vice-Prezes Michał kleszczewski

Skarbnik Kamil Prokopiuk

Kontakt ze stowarzyszeniem