Kontakt z PSG

Prezes Zarządu Tomasz Klimza

prezes.psg@gmail.com
+48 663303347

Vice-Prezes Bartosz Bychowski

vice.psg@gmail.com
+48 512130280

Sekretarz Piotr Janusz

sekretarz.psg@gmail.com
+48 661296796

Kontakt ze stowarzyszeniem